Zorg voor familie

Het contact met de familie is voor ons zeer belangrijk. Zij kennen onze bewoners als geen ander. Een goed contact met familie is essentieel voor ons om onze dienstverlening te optimaliseren. Familie maar ook vrienden en kennissen zijn altijd van harte welkom een bezoek te brengen aan onze zorgvilla’s. Waar mogelijk eten zij een hapje mee en logeren behoort ook tot de mogelijkheden. Alles wat voor onze bewoners vertrouwd voelt, helpt om hen een goed gevoel te geven.

Ontzorgen

Als familie krijgt u te maken met een nieuwe situatie. Enerzijds valt er een zorg van u af: u weet dat uw vader of moeder goed verzorgd wordt. U hoeft niet meer bij te springen als er calamiteiten zijn. Het bezoeken van uw partner, vader of moeder staat veel minder in het teken van regelen en zorgen, maar meer in het gezellig samenzijn. De zorg van onze bewoners stemmen wij samen af. Waarbij wil de familie betrokken worden en wat wil de familie (mede) besluiten? Afspraken worden in het zorgleefplan vastgelegd.

Ondersteuning

Bij veel van onze bewoners zien we een teruggang in hun mogelijkheden en soms in het begrip van de wereld om hen heen. Dit is meestal een direct gevolg van hun ziektebeeld. Soms begint het proces van afscheid nemen eerder dan verwacht. Uw ouder is er nog wel, maar contact maken wordt steeds moeilijker. Wij begrijpen wat dit voor u betekent en willen u graag ondersteunen bij dit proces door het voeren van gesprekken, het geven van uitleg en helpen om passende activiteiten/begeleiding te bedenken. In de laatste levensfase overleggen wij met u en uw ouder over palliatieve zorg.