Nieuwe Hersenkunde

De Nieuwe Hersenkunde neemt een belangrijke plaats in binnen onze zorgvisie. Ons streven is daarbij om bewoners de best mogelijke zorg te geven, afgestemd op hun behoeften en belevingswereld. Warme, belevingsgerichte zorg moet zichtbaar zijn in het doen en laten van de zorgmedewerkers, de benadering en de omgevingsfactoren.

Onderstaande flyer laat de belangrijkste uitgangspunten uit de methodiek op een eenvoudige wijze zien.