Lewy body dementie

shutterstock_100939933

Bij Lewy body dementie is er sprake van een abnormale inkapseling van eiwithoudend materiaal in de hersenen. Lewy Body dementie uit zich door wisselingen in de achteruitgang van het geestelijk functioneren. Ook ziet men vaak een aantal verschijnselen van de ziekte van Parkinson.

Symptomen

In het begin vallen vooral aandachtsstoornissen op. Het geheugen en het uitvoeren van handelingen blijven meestal lange tijd goed. Al vroeg in het ziekteproces kunnen visuele hallucinaties optreden, mensen gaan dingen zien die er niet zijn. Uitingen die lijken op de ziekte van Parkinson zijn tremoren (bevingen), stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen.

Behandeling

De symptomen van Lewy body dementie vertonen veel overeenkomst met die van de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Dit bemoeilijkt het stellen van de juiste diagnose gesteld. Bij de behandeling met medicijnen geeft dit vaak ook problemen, omdat deze geen effect hebben.

Voor meer informatie over Lewy body dementie verwijzen wij u door naar de website van Alzheimer Nederland.

Lees meer over