Installatie centrale Cliëntenraad

Na enkele maanden voorbereiding is afgelopen vrijdag de centrale Cliëntenraad van Stepping Stones Home & Care officieel geïnstalleerd.

Dit gebeurde na ondertekening van de statuten door Christiaan Sap, directeur Stepping Stones Home & Care, en Nienke van Bezooijen, voorzitter Centrale Cliëntenraad. De Cliëntenraad, die bestaat uit een afvaardiging van bewoners van iedere zorgvilla, heeft als belangrijkste taak om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen.

Op onze pagina zorg voor bewoners leest u meer over de Centrale Cliëntenraad.