Financiering

Stepping Stones Home & Care hanteert een scheiding van kosten voor wonen en zorg. De kosten van de zorg worden vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en/of ziektekosten verzekering (ZvW). Voor beide geldt dat hiervoor een indicatie nodig is. De verrekening van de zorgkosten gebeurt via het Persoonsgebonden Budget (PGB) of Volledig Pakket Thuis (VPT). Het aanvragen hiervan dient u zelf te doen. Indien nodig kan onze zorgadministratie u hierbij ondersteunen.

Woonkosten

De kosten voor wonen zijn voor uw eigen rekening en bestaan uit Verblijfskosten en Huur.

  • Verblijfskosten: het bedrag dat u hiervoor betaalt omvat in principe alle services en diensten die te maken hebben met uw verblijf, behoudens persoonlijke uitgaven. Een overzicht van alle voorzieningen die onder verblijfskosten vallen, kunt u hier downloaden.
  • Huur: de hoogte van de huur is afhankelijk van de grootte en ligging van het appartement van uw keuze.

Afhankelijk van de grootte en ligging van het appartement, variëren de woonkosten van € 1.550 tot € 3.550 all-in. Zowel de huur als de verblijfskosten zijn hierbij inbegrepen.

Eigen bijdrage

Conform de wet en regelgeving bent u een door het CAK vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd voor de geleverde zorg vanuit de WLZ. Onze organisatie levert wonen en zorg als twee gescheiden diensten en valt hiermee in de categorie ‘Lage eigen bijdrage’. Voor zorgkosten vanuit de ziektekostenverzekering wordt geen eigen bijdrage berekend.

Bereken hier uw eigen bijdrage (website CAK).

Reguliere instelling of Stepping Stones

De verplichte bijdrage van het CAK kan voor een verblijf in een reguliere instelling oplopen tot € 2200. De eigen bijdrage voor uw verblijf bij onze villa’s bedraagt gemiddeld € 350.
Dit in combinatie met het feit dat elke villa over enkele budgetkamers beschikt, maakt dat de all-in kosten voor het verblijf bij Stepping Stones niet altijd hoger hoeft uit te vallen dan het wonen in een reguliere instelling.

Advies op maat

Neemt u vrijblijvend contact op met onze relatiemanager voor een berekening die is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Bovenstaande indicatieve woonkosten zijn richtbedragen. Het uiteindelijke kostenplaatje wordt bepaald door uw persoonlijke financiële situatie en de hoogte van de door het CAK vastgestelde inkomensafhankelijke eigen bijdrage.